11. Valy Laget recita Alain Bruneau - Nioun es uno fadarié

QR11. Valy Laget recita Alain Bruneau - Nioun es uno fadarié
                               Avinguda de Nyons

Pont Roman de Nyons - Puente Romano de Nyons - Pont Romà de Nyons

Valy Laget és una historiadora i professora de provençal (occità) a Nyons
Comentaris